प्रेयसी हसून पँ’ट काढते…

नमस्कार मंडळी….!!!

को रोनामुळे आपण सर्व घरातच कै द झालोय आणि आयुष्य कस बोरं होऊन गेलेय. म्हणून तुम्हाला ह्या बोरं आयुष्यात मनोरंजन करण्यासाठी आम्ही काही विनोद आणले आहेत. कसे आहेत मजेत ना, हसताय ना, हसायलाच पाहिजे. कारण हसणे हे आरोग्यासाठी एकदम चांगले असते. हसल्याने माणसाची सर्व विचार आणि टेन्शन पळून जातात. तसेच आरोग्य हि उत्तम राहते. ते वाचून तुम्हाला नकी हसू येईल आणि तुम्ही आनंदित व्हाल. चला तर मग वाचूया काही मराठी विनोद –

Joke 1 – आपल्या पिंट्याला घर विकत घ्यायचं असत म्हणून पिंट्या एक घर बघायला जातो,
घराच्या मालकाने पिंट्याला घर दाखवले… पिंट्याला आवडले… घर बघून परत येतांना रस्त्यात पिंट्याला एक आजारी माणूस दिसला…
पिंट्या: काय हो… आता तुम्ही बोलले कि इकडचे वातावरण खूप फ्रेश आहे.. इथे कोणी आजारी नाही पडत……
मग हा माणूस आ’जारी कसा? घर मालक: अरे पिंट्या, हा माणूस तर ह्या भागाचा डॉक्टर आहे, पेशंट नसल्यामुळे त्याची हि हालत आहे… 😄😄😄

Joke 2 – एकदम नवीन विनोद खूप हसणार.. एकदा पिंट्याच्या घरात आग लागली…
पिंट्या घाबरला आणि जोर जोरात फुंकर मा’रू लागला…
जेव्हा पिंट्या पहिल्यांदा जोराची फुंकर मा’रली तेव्हा तो पा’दला……
पिंट्याने परत एकदा जोराची फुंकर मारली परत तो जोराचा पा’दला…
पिंट्या संतापला आणि आपली गां’ड आगीकडे करून बोलला, “घे तूच विझव आता आग…”

Joke 3 – एक मुलगा आपल्या मैत्रिणीला रोमँटिक पद्धतीने म्हणाला-
प्रिये, पहा मी तुझ्या केसांसाठी काय आणले आहे ..?
मैत्रीण- सो स्वीट, तू खूप छान आहेस… दाखव ना मग काय आणले आहेस …?
मुलगा म्हणाला – उवा काढायची फणी…
मैत्रीण ने मुलाला उवांसारखे मारले….😝😇😇😇

Joke 4 – आजोबा आपल्याला नातवाला हाक मारता,
अरे पिंट्या जरा माझी दातांची कवळी घेऊन ये….
पिंट्या: अहो आजोबा, अजून स्वयंपाक झाला नाही आहे…. काय करश्याला त्या दातांच्या कवळीच?
आजोबा: अरे त्या स्वयंपाकाला मार गोळी, समोरची आज्जी लाईन देतेय…
तिला स्माईल द्यायची आहे… 😝😇😇😇

Joke 5 – आज सुबह मेरा एक नया बंगाली दोस्त मेरे घर आया और बोला – “आज हमारा घर भोजन हाय, आप साब ओईयेगा”
मैंने कहा – ठीक है… मैं बीवी को लेकर वहाँ ठीक 11:30 बजे पहुँच गया… वहाँ 4-5 बंगाली ढोलक तबला बजा रहे थे, दोपहर 2:30 बजे तक न जाने क्या गा रहे थे, साला कुछ पता नहीं चला…
फिर वो बंगाली दोस्त खड़ा होकर बोला – “आज का भोजन समाप्त हुआ, कोल फिर भोजन है, टाइम से आ जाना…”
बीवी मुझे घूर के देख रही थी… साले के भजन के चक्कर में बीवी ने शाम का भी भोजन नही diya😝😝😝😇😇😇

Joke 6 – एकदा नवरा घरी उशिरा येतो.. बायको संतापात त्याला विचारते…
बायको: काय हो? कुठे होता? यायला एवढा उशिर का झाला…???
नवरा: अगं ऑफिस मध्ये एका माणसाची २००० रुपयाची नोट हरवली होती.. सर्व ती नोट शोधत होते…
बायको: तुम्ही पण शोधात होते का? नवरा: नाही ग.. मी तर एका जागेवर शांत उभा होतो…
बायको: का? नवरा: कारण मी त्या नोटीवर उभा होतो 😀😀😀😀

Joke 7 – पप्पू आणि पिंट्या ह्या दोघांमध्ये जोराची भांडण होते…. कारण ऐकून खूप हसणार…
पप्पू: माझे आजोबा इतके श्रीमंत आणि इतके विसराळू आहेत कि काठी पलंगावर ठेवता आणि स्वतः कोपऱ्यात जाऊन झोपता….
पिंट्या: अरे यार हे तर काही नाही…. पप्पू: कस काय ?
पिंट्या: माझे आजोबा इतके विसराळू आहेत कि पान खातांना पलंगावर थुंकतात आणि स्वतः मात्र खिडकीतून खाली उडी मारतात… 😂😂😂

Joke 8 – एकदा गावात Election असते… म्हणून आपला पिंट्या रात्री खूप दा’रू पितो…
सकाळी जेव्हा पिंट्या वोटिंग करायला Election बूथ वर जातो तर तो वोटिंग मशीनला बघत बसतो….
Election ऑफिसर: काय रे? काय झालं? काय विचार करतोय…
पिंट्या: अहो साहेब… रात्री ज्याने दा’रू पाजली त्याच व्यक्तीला मी विसरलो आहे…
आता वोट कोणाला करू… 😂😂😂

Joke 9 – एकदा बॉय’फ्रेंड रोमँ’टिक होऊन गर्ल’फ्रेंडला बोलतो
बॉय’फ्रेंड: तू तुला कि’स करू का? गर्ल’फ्रेंड: कि’स वरच्या ओ’ठांवर करशील का?
खालच्या ओ’ठांवर करशील? बॉय’फ्रेंड: काय बोलतेय? मला नाही समजत आहे?
गर्ल’फ्रेंड: अरे सा’ल्या आधी हे’ल्मेट कधी का पॅं’टी…. बॉय’फ्रेंड जागेवर बे’शुद्ध 😂😜😂😂

Joke 10 – लग्नाच्या पहिल्या रात्री नवरा कपडे काढून बायको जवळ येतो…
बायको जोर जोरात हसते… नवरा परत जवळ येतो…
बायको अजून जोर जोरात हसते… नवरा संतापून- का हसते आहे ?
बायको- अहो जेव्हा तुम्ही जवळ येतात तेव्हा समोरच्या कपाटाच्या काचेमध्ये तुमची काळी गां”ड दिसते….

विनोद 11- एकदा ग’ब्बर बसं’ती आणि विरुला घेऊन जातो…
ग’ब्बर- ब’संती च ड्डी काढ…
विरु- बसं’ती ह्या कु’त्र्यासमोर च’ड्डी नको काढू…
बसंती जोरात हसते… बसंती- अरे विरु तू टेन्शन नको घेऊ आज मी च ड्डी नाही घातली आहे…😅😂😂😅😅

विनोद 12- सकाळी नवरा ऑफिसला जायला निघत असतो… बायको प्रेमात नवऱ्याला येऊन बोलते….
बायको- अहो रात्री येतांना दा रू पिऊन या… हवं तर घरी बसून प्या… नवरा बेक्कार खुश होतो…
नवरा- अगं पण तू आज इतका आग्रह का करते आहेस? बायको जोर जोरात हसायला लागते…
बायको- अहो ते काय आहे तुम्ही दा रू पिऊन आलात का खूप काम करतात…
काल रात्री तुम्ही पिऊन आलात आणि रात्रीचे सर्व भांडे धुवून टाकले 😅😂😂🤣🤣

विनोद १३- एक २३ वर्षाची पिंकी प्रे ग्नंट झाल्याच तिच्या आईला कळलं… आई (रागाने ओरडते)- “काय ग ए भ वाने? लाज नाही वाटत?
कुणाचं पाप पोटात घेऊन फिरतेय? पिंकी जोरात हसायला लागली… आई- कोण झ वाडा कुत्रा होता तो? बोलव त्या कु त्र्याला…!!
अर्ध्या तासाने… त्या घरासमोर एक 🚗रोल्स रॉइस येउन खांबते.. अन् त्यातुन एक महागडा 👔सुट घातलेला 👨🏻माणुस उतरतो..
माणुस : “खर तर ही चुक माफी मागण्या लायक नाही! पण तरीही मला माफ करा.. कारण मी तिच्याशी लग्न करु शकत नाही..

पण.. मी तुम्हाला शब्द देतो जर 👧🏻मुुलगी झाली…….तर मी तिला २ शॉपिंग मॉल, एक बंगला, आणि २ करोड रुपये देइन..
जर मुलगा झाला…..तर त्याला २ कारखाने आणि ५ करोड रुपये देइन.. पण.. चुकुन जर मिसकेरेज (बाळ पडलं) झालं.. तर मि काय करु??
आई : नाही आहो.. तसं कशाला बोलताय.. तसं झालंच तर झ वा तिला परत.!!

विनोद 14- चा वट पप्पू एकदा आपल्या प्रेयसी समोर जातो…
पँ ट काढतो आणि विचारतो……पप्पू- तुझ्या कडे हा आहे?
प्रेयसी हसते आणि ती पण पँ ट काढते…
प्रेयसी- अरे सा ल्या… माझ्या कडे हि आहे त्यामुळे मला अश्यांची कमी नसते…
ला खो मिळतील… पप्पू शॉ क प्रेयसी रॉ क….

मराठी कोडे सोडवा (उत्तर कंमेंट करा) – मी हिरवा आहे पण मी पान नाही…..मी अनुकरण करणारा आहे परंतु मी वानर नाही…..सांगा पाहू मी कोण????