रात्री नवरा बायको…

नमस्कार मंडळी,

कसे आहेत मजेत ना, हसताय ना, हसायलाच पाहिजे. कारण हसणे हे आरोग्यासाठी एकदम चांगले असते. हसल्याने माणसाची सर्व विचार आणि टेन्शन पळून जातात. तसेच आरोग्य हि उत्तम राहते. कोरो नामुळे आपण सर्व घरातच कै द झालोय आणि आयुष्य कस बोरं होऊन गेलेय. म्हणून तुम्हाला ह्या बोरं आयुष्यात मनोरंजन करण्यासाठी आम्ही काही विनोद आणले आहेत. ते वाचून तुम्हाला नकी हसू येईल आणि तुम्ही आनंदित व्हाल. चला तर मग वाचूया काही मराठी विनोद –

विनोद १- पप्पू बसचा चाल’क (ड्राइवर) असतो अचानक ती बस एकदा नदीत पडून जाते…. (थोड्या दिवसांनी)
रिपोर्टर- पप्पू नक्की असं काय झालं होत कि बस नदीत पडून गेली…….
पप्पू- मला काही आठवत नाही आहे….. रिपोर्टर- जरा डोक्याला जोर द्या आणि विचार करून सांगा नक्की काय झालं होत.???
पप्पू- हा, आठवले… ते काय झालं त्या दिवशी बस कंडक्टर आला नव्हता आणि ज्या वेळेस बस नदीत पडली त्यावेळेस मी माघे
प्रवासी कडून तिकीट काढायला गेलो होतो…..

विनोद २- नवरा -बायको रात्री मस्त मज्जा करत होते
अचानक मुलाला जाग आली…
पप्पा- झोप नाही येत आहे का ?
मुलगा- झोप कश्याला येईल आईचा घोंघाट किती आहे….

विनोद ३- एकदा शिक्षक पप्पूला वर्गात प्रश्न विचारता…..
शिक्षक- पप्पू सांग वास्कोडिगामा भारतात कधी आला होता….. पप्पू- तो ना हिवाळ्यात आला होता….
शिक्षक- वेडा आहेस का? तुला कोणी सांगितले कि तो हिवाळ्यात भारतात आला होता…….
पप्पू- सर मी पुस्तकात फोटो बघितला होता, त्याने फोटोत थंडीचा कोट (स्वेटर) घातलं होत…..

विनोद ४- एकदा आठ-नऊ लोक जु गार खेळत बसले होते… अचानक तिथे पो लीस येतात….
एक जु गारी धावत जातो आणि पो लिसांच्या गाडीत जाऊन बसून राहतो…..
पो लिस – काय रे… तू स्वतःच गाडीत येऊन का बसला आहे…. एवढी घाई लागली का….???
जु गारी – ते काय साहेब मागच्या वेळेस पकडलो गेलो होतो तेव्हा गाडीत बसायला सीट मिळाली नव्हती
उभं राहून गेलो होतो म्हणून आता आधीच जाऊन बसून राहिलो…….

विनोद ५- एक मुलगी घट्ट चप्पल घालून कशी बशी चालत जात होती….. (तिला व्यवस्थित चालता येत नव्हते)
एका काकूंनी तिला बघून विचारलं: पोरी चपला ऑनलाईन घेतल्यास कि काय? मुलगी पुण्याची होती सरळ उत्तर थोडंच देणार..
मुलगी : नाही काकू झाडावरून तोडून आणल्या आहे….. काकू पण पुण्याच्याच अन त्यात ही बरमुडा ट्रँगल (शनिवार ,सदाशिव, नारायण पेठ) मधल्या होत्या…
काकूनी सांगितलं : पोरी गडबड केलीस, जरा अजुन पिकु दिल्या असत्यास तर तुझ्या मापाच्या झाल्या असत्या बघ..!!👧🤷‍♀️😂

विनोद ६- पप्पूची बायको डिलिव्हरी साठी माहेरी गेलेली असते… डिलिव्हरी झाल्यानंतर पप्पू जेव्हा बघायला येतो तेव्हा
पप्पूला त्याचा सासरा खूप मारतो…. दवाखान्यातील लोक त्यांना विचारतात:- का मारत आहात तुम्ही पप्पूला?????
सासरे: अहो मी ह्याला दवाखाण्यातून व्हा ट्सअँप मेसेज केला कि “तू बाप झालास”….
तर ह्याने तोच मेसेज ५० लोकांना व्हा ट्सअँपवर फॉरवर्ड करून दिला….

विनोद ७- एकदा जॉबसाठी ओरल परीक्षा देण्यासाठी 2 विद्यार्थी तयारी करत असतात….. पहिल्याचा नंबर विद्यार्थी येतो आणि तो परीक्षा केंद्रात जातो.
सर (प्रश्न विचारतात) :- समज तू ट्रेन ने प्रवास करीत आहेस आणि अचानक तुला गरम व्हायला लागलं तर तू काय करशील?????
पहिला विद्यार्थी:- सर मी खिडकी उघडेन आणि हवा घेईल….. सर:- शाब्बास, तर मग आता समज त्या खिडकी चे क्षेत्रफळ २.५ sq.m आहे आणि डब्याचे घनफळ १४ m3, ती ट्रेन ९० km/hr पश्चिमेकडे धावतेय आणि वाऱ्याचा वेग ७ m/s दक्षिणेकडुन आहे तर तो डब्बा किती वेळात थंड होईल. त्या विद्यार्थ्याला उत्तर येत नाही आणि तो नापास होऊन बाहेर येतो. बाहेर येऊन तो त्याच्या मित्राला तो प्रश्न सांगतो. दुसरा विद्यार्थी आत जातो आणि त्याची मुलाखत चालू होते. सर (प्रश्न विचारतात):- समज तू ट्रेन ने प्रवास करत आहेस आणि अचानक गरम व्हायला लागलं तर तू काय करशील????
दुसरा विद्यार्थी:- मी माझा घातलेला कोट काढून ठेवेन…. सर:- अजूनही गरम होतच आहे, तर मग? विद्यार्थी:- मी माझा शर्ट पण काढेन…… सर (चिडून):- अरे अजून पण गरम होत आहे तर मग काय करशील…???? विद्यार्थी:- मी माझी पॅण्ट पण काढेन….. सर (रागात) 😡:- आणि जर गरमी ने तु मे ला तर……विद्यार्थी:- गरमी ने मे लो तरी चालेन पण मी खिडकी उघडणार नाही 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

विनोद ८- हसून- हसून पोट दुखणार…….नवरा बायको रात्री मस्त सं ‘भो ‘ग करत असतात
बायको- हा टाका आत, थोडा आत… हा बस न बस.. हा साईडला थोडा…
नवरा संतापतो आणि बोलतो अगं बाई तू सं’ भो ‘ग करतेय का
माझा बा’बुराव पार्किंग मध्ये पार्क करते आहे….

विनोद 9-एका मुलाचे लग्न जमले..!! मुलगी खुपच सुंदर होती… दोघ जण दिवस-रात्र whats’app वर गप्पा मारत असत..
मग त्यांचे लग्न झाले आणि शेवटी ती मंगलमय रात्र आली… त्या रात्री मुलगा तिचा घुंगट उचलून म्हणाला , ” तु खरच खुप सुंदर आहेस.. तुला काय गिफ्ट करु.? ”
मुलगी लाजुन म्हणाली , ” पुलच्या आथवड्यात दम्मू ततमीर ला दाउया.. ”तात्पर्य : कमीत कमी एक फोन करण्याचं कष्ट तरी घेत जा रे ..
आता कळला what’sapp चा परीणाम..! आता जा दम्मु ततमीर ला..!!

विनोद 10- नवरा दोन दिवस बाहेरगावी जातो.
सकाळी बायकोला फोन करतो.
नवरा – तु च ड्डी नाही घातलीस??😁😁😁
बायको – अय्या तुम्हाला कस कळलं ?😊😊
नवरा – अगं ये ड झ वे….. माझी च ड्डी सुटकेस मध्ये का नाही घातलीस? असं विचारतोय.😡😜😜

विनोद 11- नवरा बायको छतावर झोपलेले असतांना अचानक बायको बोलते
बायको- अहो आज काल तुम्ही मला कि स नाही करत?
नवरा- डा र्लिंग नाही करू शकत…
बायको : का हो ? नवरा : अगं तुझ्या… बहिणीचं लग्न आहे ना !!!
बायको : मग ? नवरा : सध्या तिलाच कि स ची प्रॅक्टिस देतो आहे…

विनोद 12- एक बा ई बस मध्ये वा त्रट मुला सोबत जात होती…
पोरग खूप मस्ती करत होत…
बा ई- अहो दादा ह्याला जरा रागवा…
दादा- काय रे भा ड खा ऊ, थांब तुझी आई झ#व तो…
बा ई- अहो दादा…राहू द्या हां करू द्या त्याला मस्ती…

विनोद 13- सासऱ्याचा चहा पिऊन झाल्यावर सून चहाचा कप न्यायला येते…
कप उचलायला वाकणार तेवढ्यात सून जोरात पादते….
सून बिचारी लाजून कप न उचलताच किचन मधे पळून जाते….
सासरा सुनेला परत बोलवतो…
सासरा- अगं सुनबाई, तुझं इथे काही काम होत कि फक्त पादायलाच आली होतीस….

विनोद 14- एक बाई डॉक्टर कडे जाऊन सांगते…
बाई- डॉक्टर, आता मला काही थोडे दिवस मुलं व्हायला नको…
डॉक्टर बाईला चेकअप करतो…डॉक्टर – बाई हे घेऊन टाका…
बाई- अहो हे पाण्याबरोबर घेऊ का दुधा बरोबर?
डॉक्टर- अहो बाई हे लव 😂ड्या बरोबर घ्या….हे कंड 😂म आहे 😂😂😂😂

विनोद 15- रात्री नवरा बायको पलंगावर झोपलेले असतात…अचानक नवऱ्याच्या बा बुराव उठतो…
नवरा- जानू एक शॉ ट दे ना… बायको- अजिबात नाही, आज मी खूप थकली आहे…
नवरा- प्लिज शोना एकदाच फक्त जास्त वेळ नाही करणार…
बायको- अहो तुम्हाला… सांगितले ना नाही म्हणजे नाही… झोप चूप चाप…
तितक्यात बाजूला झोपलेला त्यांचा मुलगा उठला… मुलगा- अहो पप्पा हवं तर माझी गां#ड मारा
पण लवकरच झोपा नाही तर उद्या शकत गुरुजी मला शॉ ट मारतील…. 😂😂😂😂😂

विनोद 16- एक टकला माणूस बायको बरोबर दवाखाण्यात गेला…
बायको- नवऱ्याला केस लावायचे आहे…. डॉक्टर- बाई केस लावण्याचा खर्च
2 लाख रु. येईल… बाई एकदम हसायला लागली…
बाई – अहो डॉक्टर राहू द्या…. अहो त्यापेक्षा मला 2 लाखाचा हार घेऊन द्या मी राहील टकल्या नवऱ्या बरोबर 😂😂😂😂 नवरा बेशुद्ध

विनोद 17- रात्री नवरा बायको मोबाईल खेळत असतात
अचानक बायको नवऱ्याची कि स घेते..!!
नवरा आश्यर्यचकित होतो…. बायको- काय झालं हो..??
नवरा- खर सांग तुझा नेट पॅक संपला ना…
बायको- ईश्श्श तुम्हाला कस समजले… वास्तविकता आहे कि नाही..

मराठी कोड उत्तर कंमेंट करा- जेव्हा माझी त्वचा सोलून काढली जाते, तेव्हा मी रडत नाही पण तुमच्या डोळ्यातून पाणी येते, ओळखा पाहू मी कोण???