नवऱ्याला दम्याचा आजार असतो…

नमस्कार मंडळी,

कसे आहेत मजेत ना, हसताय ना, हसायलाच पाहिजे. कारण हसणे हे आरोग्यासाठी एकदम चांगले असते. हसल्याने माणसाची सर्व विचार आणि टेन्शन पळून जातात. तसेच आरोग्य हि उत्तम राहते. को रोनामुळे आपण सर्व घरातच कै द झालोय आणि आयुष्य कस बोरं होऊन गेलेय. म्हणून तुम्हाला ह्या बोरं आयुष्यात मनोरंजन करण्यासाठी आम्ही काही विनोद आणले आहेत. ते वाचून तुम्हाला नकी हसू येईल आणि तुम्ही आनंदित व्हाल. चला तर मग वाचूया काही मराठी विनोद –

Joke 1- बेक्कार हस’णार आहात पूर्ण वाचा…. बॉसच्या डायरीतील पे’ज…… आज माझा वाढदिवस होता पण………… बायकोने किंवा मुलांनी कोणीही मला विश केलं नाही.
मी आफिसला गेलो, तिथंही मला कोणी विश केलं नाही. 😔 सायंकाळी आफिसमधून बाहेर पडताना माझ्या सेक्रे’टरीने 👩मला वि’श केलं…..
आणि मला म्हणाली “सर, माझ्या बरोबर चला” अन् ती मला तिच्या फ्लँ’ट वर घेऊन गेली….. मला सोफ्यावर बसवून ती ला’डात म्हणाली, “आज मी तुम्हाला खु’श करणार आहे.
तुम्ही बसा मी फ्रे’श होऊन येते.” थोड्या वेळानंतर ती परत आली तेव्हा तिच्या हातात मो’ठा केक होता आणि सोबत माझी बाय’को मुलं व सर्व आ’फिस स्टा’फ होता.
अन् मी खु’ळ्या भो’का’चा , सोफ्यावर ना’ग’डा………. कं’डो’म लावून वाट पहात बसलो होतो!!! 😝😝

Joke 2- सा’सू सू’ने’चे भां’डण* सासू:: *चागले नऊ महिने पो’टात वजन*
*सो’सले आहे मी माझ्या लेकराला* सू’न:: *किती कीलोचा होता तेव्हा तो ?*
सा’सू :: *चागला 3 किलोचा होता.* सू’न :: *आत्ता 80 किलोचा झालाय, रोज*
*सो’सते मी आणि हुं का चु नाही* *करत* 😂😂😂 ज्याला समजला त्यांनी ह’सा

Joke 3-बस मध्ये खचाखच गर्दी असते…
एका बाईला एक माणूस खेटून मागे उभा असतो
बऱ्याच वेळाने न रहावून बाई मागे वळून म्हणते
“इथे दोघांनाही उभं राहण्याऐवढी जागा नाहीये, तुम्ही तिसऱ्याला कुठं उभं करताय” 😅😝😜😂

Joke 4-लोणा’वळा बस डेपोत एक माणूस कंड’क्टरला विचारतो
“इची गेली का हो?” कंड’क्टर : इची..???
माणूस : अहो इचल’करंजी चिप’ळूण हो…
कंड’क्टर: नशीब माझं… पु’णे चिप’ळूण नाही विचारलीस सा’ल्या… 😜😜

Joke 5-चंप्या को’र्टात डि’र्व्होस (का’डीमो’ड) घ्यायला जातो….
ज’ज्ज : बोला काय प्रॉ’ब्लेम आहे तुमचा ???
चंप्या : ज’ज”सा’हेब मी माझ्या बायकोसोबत खु’श नाहीये !!!
(तेवढ्यात चिंगी ओर’डुन उठते) चिंगी : ना’ला’यका, सारी ग’ल्ली खु’श आहे…
फक्त तुझे एकट्याचेच न’ख’रे चाललेत….. (ज’ज्ज को’मात) 😂😂😂😂

Joke 6-एकदा क्लासमध्ये जाड्या मॅ’डम येतात आणि मुलांना सांगतात…
क्लासमध्ये मँडम म्हटली.. *My Teacher” वर निबंध लिहून दाखवा ?
सर्व मुले मनापासून निबंध लिहायला लागले मध्ये आपला चा’वट मं’ग्या उभा राहिला आणि मॅडम ला विचारतो….
मंग्या : मँ’डम.. “मोठी गां’ड” ला इंग्रजीत काय म्हणतात..😂😂😂😂

Joke 7-एकदा एका चाळीमध्ये रा’त्री अंधारात एका बाईला कोणी तरी कि’स करतो…
नवरा : काय गं तुझा कोणा वरती सं’शय आहे का?
बाई : कोणीतरी बाहेरचा माणूस होता……
नवरा : तुला कस माहीत….
बाई : कारण आपल्या चा’ळीमध्ये सर्वांची टे’स्ट मला माहित आहे… 😅😝😜😂

Joke 8- बॉय’फ्रेंड (गर्लफ्रेंड’ला): चल ना जा’न म’स्त पावसाळा सुरु झालाय..माथे’रानला जाऊ २-३ दिवस..
मस्त पाव’सात भिजु इकडे तिकडे उड्या मा’रु, गाणं बोलु..
गर्लफ्रेंड : जा रे सा’ल्या ..मागच्या वेळेस पण तु असंच काहीतरी म्हणाला होतास..
चांगले बँग भरून कपडे आणले होते मी फिरायला.. २ दिवस मला च’ड्डी पण घालु दिली नव्हतीस तु कु’त्रा..😂😂😂

Joke 9- एकदा चंदया आणि बंड्या सोबत हा’गा’यला बसलेले असतात…..
चंदया बंड्याला विचारतो….. चंदया :- सं’डा’स’ला बसल्यावर अगोदर ल’घ’विच का येते रे ?
बंड्या :- कारण पाद’ल्यावर माती उडू नये म्हणून 😷😷😷

विनोद १०- लग्नाच्या पहिल्या रात्री नवरा बायकोला बोलतो
नवरा- जानू.. गपागप करतांना तुने आवाज नाही काढले?
बायको- कसले आवाज हो? नवरा- अगं जस.. आह अहं आउच उह…
बायको जोरात हसते आणि सांगते
अहो हे आवाज तर मी ४ वर्ष पूर्वी काढायची आता सवय झालीय.. नवरा बे शुद्ध

विनोद १०- नवरा ऑफिस वरून लवकर घरी येतो…
नवरा- अगं ही फाटलेली कं#डो म सोफ्यावर काय करताय?
बायको पळत पळत येते…..नवरा जोरात हसतो…
बायको – अरे मे ल्या ह्या वेळेस जाऊ देते पुढच्या वेळेस खबरदार माझ्या मुलांना फाटलेले कं#डो म बोलाल तर…
ज्याला समजलं त्यांनी हसा 😂😂😂😂

विनोद ११- एकदा साली ने पहिल्यांदा मि नी स्क र्ट घातली होती…
साली जीजू जवळ जाते आणि विचारते….साली- जीजू बघा ना वाकल्यानंतर माझी पॅंटी दिसते का?
जीजू खूप वेळ बघत असतो… साली- काय झालं हो जीजू?
जीजू- अगं दिसत तर नाही आहे पण पुढच्या वेळेस आठवणीने पणती घालून घेजो.. ज्याला समजला त्यांनीच हसा ….😂😂😂😂

विनोद 12- एकदा नवरा बायको रात्री से_ क्स करत होते…
नवऱ्याला दम्याचा आजार असतो….
अचानक नवरा करताना बायकोला बोलतो…
नवरा- अगं मी थकलो आहे… आता जोर नाही लागत…
बायको हसायला लागली…बायको- अहो तुम्ही…. फक्त बाबुराव मध्ये टाका आणि जोर-जोरात खोकला….

मराठी कोडे सोडवा (उत्तर कंमेंट करा) – वडिलांनी मुलीला एक वस्तू दिली आणि सांगितले की भुख लागली तर खाऊन घे, तहान लागली तर पिवून घे आणि थंडी वाजली तर जाळून घे… ही वस्तू कोणती असेल?