नर्स ने बाळाला बापाच्या हातात दिले….

नमस्कार मंडळी,

कसे आहेत मजेत ना, हसताय ना, हसायलाच पाहिजे. कारण हसणे हे आरोग्यासाठी एकदम चांगले असते. हसल्याने माणसाची सर्व विचार आणि टेन्शन पळून जातात. तसेच आरोग्य हि उत्तम राहते. को रोनामुळे आपण सर्व घरातच कैद झालोय आणि आयुष्य कस बोरं होऊन गेलेय. म्हणून तुम्हाला ह्या बोरं आयुष्यात मनोरंजन करण्यासाठी आम्ही काही विनोद आणले आहेत. ते वाचून तुम्हाला नकी हसू येईल आणि तुम्ही आनंदित व्हाल. चला तर मग वाचूया काही मराठी विनोद –

विनोद 1 – रात्री नवरा बायको वर चढ😛तो। ती हसते ।।
परत चढ😛तो, ती परत हसते ।।
नवरा (चिडून)- हसायला काय झालं?
बायको : कपाटाच्या आरश्यात ना… तुमचा बो😛चा दिसतोय🤣😛🤣😛🤣

विनोद 2 – पक्या: अरे दिनेश तू इथे वडापाव का विकतो आहे ??
गेल्या वर्षीच तू तर १st क्लास पदवीधर झालास ना ??
दिनेश: अरे पक्या हळू बोल ना..
अरे माझे सोड जो वडापाव आणि भज्या तळत आहे ना
तो तर engineer आहे… 😆😛😅😂😂😂

विनोद 3 – गर्लफ्रेंड पाणीपुरी खात असते आणि बायफ्रेन्ड तिच्याकडे एकटक बघत असतो
गर्लफ्रेंड – इतका काय बघतोय जणू माझ्याकडे
बायफ्रेन्ड – B😛C😛 आता बरोबर तोंड उघडत😆😛😅😂😂😂

विनोद 4 – जंगलात एक शिकारी मू😛ठ मा😛रत उभा होता
ते बघून वाघ पळत सुटतो… आणि सांगल्याना सांगतो….
“पळा पळा .. काय खार नाय आपलं…
नवीन शिकारी आलाय छोटी बंदूक ५० – ६० वेळा लोड करताना बघितलाय मी…”😆😛😅😂

विनोद 5 – सासू : सुनबाई, गरो😛दर असतानां मी जे काही खाल्लं होत
ते सगळं आज माझ्या मुलाला आवडत.
सून : ते ठीक आहे हो आई, पण तुम्ही निदान
सिगा😛रेट आणि दा😛रू टाळायला हवी होती.😆😛😅😂😂😂

विनोद 6 – आज बायकोने किचेन मध्ये स्पेशल “खीर” बनवायला शिकवली.
मी म्हटलं आता “गुरु दक्षिणा” माग,
बायको म्हणाली शेजारणीला माझ्यासमोर “ताई” म्हणा😆😛😅😂😂😂

विनोद 7 – आकाश – भाऊ आज OYO ला गेलतो फुल्ल मज्जा २ तास
गौरव – भा😆ड्या कुणासोबत गेलतास पण तू?
आकाश – एकटा गेलतो भाऊ, कोण अडवायला नाय, काय नाय,
फुल्ल २ तास हल😆वला…B😆C😆 सिंगलच मर😆तू😆😛😅😂😂😂

विनोद 8 – चिंगी : चम्प्या महाराज !!!
मला भविष्य बघायला शिकवा ना…
चम्प्या : ठीक आहे !! डोळे बंद कर आणि शांत बस !!!
चिंगी : नको… तुम्ही माझे दा😅😅बाल…
चम्प्या : बघ…😅😅😅 शिकली भविष्य बघायला😆😛😅😂😂😂

विनोद 9- पप्पूच्या बायको भयंकर अप मान केला
बायको- अहो समजा तुमच्या कडे ३० मिनिट आहेत.. नंतर तुम्ही मर णा र तर तुम्ही काय कराल?
पप्पू- मी मस्त से :O क्स करेल…
बायको (लाजते) – अहो आणि बाकीचे २८ मिनिटं काय करणार… ज्याला समजला त्यांनीच हसा

विनोद 10 : न र्स ने बाळाला बापाच्या हातात दिले…..बाप आनंदात ओरडला
अरे वाह ! मुलगा झाला… नर्स ने जोरात कानात वाजवली
नर्स- साल्या आधी चष्मा लाव मुलगी झालीय… आणि ते माझं बोट सोड…
ज्याला समजला त्यांनीच हसा

कसे आहेत मजेत ना, हसताय ना, हसायलाच पाहिजे. कारण हसणे हे आरोग्यासाठी एकदम चांगले असते. हसल्याने माणसाची सर्व विचार आणि टेन्शन पळून जातात. तसेच आरोग्य हि उत्तम राहते. को रोनामुळे आपण सर्व घरातच कैद झालोय आणि आयुष्य कस बोरं होऊन गेलेय. म्हणून तुम्हाला ह्या बोरं आयुष्यात मनोरंजन करण्यासाठी आम्ही काही विनोद आणले आहेत. ते वाचून तुम्हाला नकी हसू येईल आणि तुम्ही आनंदित व्हाल. चला तर मग वाचूया काही मराठी विनोद –